Детайлното познаване на пазара е решаващ фактор, за да вземете връх над конкурентите. Давис може да ви помогне да победите конкуренцията, като предлага услуги, разработени специално за сектора на облеклата и текстила, за да се запознаете отблизо със специфичните особености на местния пазар, преди да навлезете на него или да започнете да позиционирате нов продукт. Услугите, с които можем да ви помогнем, включват:

  • продуктови и пазарни проучвания;
  • анализ на пазарните тенденции;
  • анализ на конкуренцията;
  • анализ на каналите за рекламното присъствие на конкурентите;
  • моделиране на маркетинговия микс.

За да разберете какво точно искат хората, от какво имат нужда и в какво вярват, както и да откриете кои са слабите места на вашите конкуренти, не се колебайте да се cвържете с нас.